Rodinní příslušníci

Často se uvádí, že poškození mozku nepostihuje jen jednotlivce, ale celé rodiny, protože tento problém opravdu celou rodinu ovlivňuje. Dalo by se dokonce říci, že skutečnými oběťmi jsou právě rodinní příslušníci, kteří často trpí víc než pacient s poraněním mozku, protože přesněji nahlížejí vzniklou situaci.

S diagnózou život ohrožujícího či významně omezujícího onemocnění se členové rodiny vyrovnávají stejně jako nemocný sám. I v jejich prožívání můžeme najít křivku psychické odezvy na příchod a rozvoj závažného onemocnění tak, jak ji popsala Elizabeth Kubler-Rossová. Proto můžeme pečující osoby vnímat jako další a často zanedbávané oběti traumatu, jichž se situace blízkého po poškození mozku hluboce dotýká a ovlivňuje jejich životy.

 • Polohování pacientů po poškození mozku jako nedílná součást rehabilitace

  Zapojení rodiny do jednotlivých složek rehabilitačního procesu má velký vliv nejen na fyzický rozvoj postižného člověka, ale také na obnovení jeho psychické rovnováhy. Přiměřená angažovanost blízkého člověka může napomoci získání a udržování motivace a usnadnit adaptaci na nově vzniklou životní situaci, se kterou se nemocný člověk vyrovnává. Zároveň je pro pečující osoby důležité nezapomínat na vlastní psychohygienu, udržovat funkční sociální kontakty a vyčlenit si pravidelný čas pro sebe a své zájmy.

  více...

 • Tipy pro pečující

  Od poranění mozku Vašeho blízkého se všechno točí kolem něho. Sháníte informace, nejlepší možnou péči, možná se učíte praktikovat stimulační program, nebo přitom ještě pracujete, staráte se o děti a o domácnost. Ale o Vaše potřeby je postaráno jen v nepatrné míře, nebo vůbec. To způsobuje, že jste pod velkým stresem, což však nepomáhá ani Vám, ani Vašemu blízkému.

  více...

 • Význam rodiny v péči

  Úloha rodiny v péči o blízkého po poranění mozku je nezastupitelná. V době krátce po poranění mozku se nejbližší členové rodiny často cítí bezmocní a myslí si, že pro svého blízkého nemohou nic udělat. Aniž by si to však uvědomovali, většinou již mnohé dělají.

  více...

 • Stádia emoční reakce rodiny

  Jakými fázemi prochází rodina po poranění hlavy některého ze členů?

  více...


Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;