Desatero komunikace s člověkem po poranění mozku

  1. Snažte se, pokud to jde, odstranit rušivé vlivy v okolí.

  2. Snažte se udržovat oční kontakt.

  3. Mluvte jednoduchým a jasným způsobem, pokládejte přímé otázky, nepodávejte velké množství informací najednou.

  4. Po chvíli zopakujte, k čemu jste společně již došli.

  5. Pokud dotyčný odbíhá od tématu, vracejte ho zpět.

  6. Nepředstírejte, že rozumíte, pokud to tak není a nebojte se požádat o zopakování již vyřčeného, pokud je to nutné, opakujte jednoduché věty a při nemožnosti porozumění nabídněte alternativu odezírání ze rtů nebo napsání informace.

  7. Buďte trpěliví, dejte dotyčnému čas k sebevyjádření, v případě nutnosti nabídněte slova nebo výrazy, které by mohly pomoci.

  8. Využívejte gestikulaci.

  9. Ignorujte nevhodné chování, zůstaňte co nejvíce v klidu.

  10. Nemluvte s dotyčným jako s malým dítětem nebo s chudákem, kterého je třeba litovat.


Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;