Výzkumné články

 • Výzkum dostupnosti vybrané zdravotní péče a rehabilitace pro osoby po získaném poškození mozku v České republice

  Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit krajskou dostupnost rehabilitace, následné péče a vybrané zdravotní péče, pro osoby po získaném poškození mozku, v České republice. Dílčími cíly výzkumu pak bylo zjistit, na jaké návazné služby lékaři pacienty po ZPM při propouštění z nemocnice odkazují a identifikovat hlavní problémy současného systému péče o pacienty po získaném poškození mozku pohledem poskytovatelů péče.

  více...

 • Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb a kritérií pro přijímání pacientů po ZPM do rehabilitačních zařízení v krajích ČR

  Na následujících řádcích čtenář nalezne podrobněji zpracované výstupy mapování dostupnosti vybraných zdravotních, sociálních a ostatních služeb určených osobám po získaném poškození mozku (dále jen ZPM) v 14 krajích České republiky. Současně tabulky obsahují data o multidisciplinaritě rehabilitačních týmů, spektru přijímaných pacientů zejména z hlediska tíže následků poškození mozku.

  více...

 • STUDIE: Rodinní příslušníci osob po poranění mozku jako další a často zanedbávané oběti traumatu

  Studie je výsledkem kvalitativního šetření rodin, jejichž člen utrpěl poranění mozku. Právě tito rodinní příslušníci totiž bývají opomíjenou složkou procesu zdravotní a sociální péče o osoby po poranění mozku. Výzkum si proto kladl za cíl odpovědět na otázku, jaký vliv má poranění mozku na pečující a na uspokojování jejich potřeb. Svým zaměřením rozkryl různé aspekty jejich nastalé životní situace – dopad na jejich psychický stav, pracovní život, partnerské a jiné rodinné vztahy. V rozhovorech se objevil i další podstatný vliv na potřeby pečujících – zdravotnická péče a přístup k nemocnému. Studie tak předkládá ucelený souhrn možných vlivů na pečující a nabízí i přehled možných opatření pro ulehčení péče o tyto osoby.

  více...


Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;