Odborné články

Články na více či méně odborná zajímavá témata, která souvisejí s poraněním mozku.
 • Brain injury Rehabilitation – a health technology assessment; Summary

  Dánská studie rehabilitace po poranění mozku v anglickém jazyce.

  více...

 • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

  Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením v České republice vstoupila v platnost 28. října 2009. Tento dokument výrazně rozčeřil stojaté vody právních dokumentů, které se týkají zdravotně postižených osob a jsou tak vítanou právní pomocí i pro osoby po poranění mozku.

  více...

 • A co superděti, mají si kde hrát?

  Mezi psychology se jim přezdívá superděti. Přezdívka, pod kterou jsou zahrnuty děti, které se starají o svého nemocného rodiče, a to i přesto, že je jim třebas jen deset let. Svého blízkého oblékají, pečují o jeho osobní hygienu či mu podávají léky. Na následujících řádcích Vám tento stále ještě nepříliš zmapovaný sociologický fenomén přiblížíme s přihlédnutím na problematiku dětí, které se starají o rodiče po poranění mozku.

  více...

 • Co dělat, když utrpíte lehké poranění hlavy?

  Daniela se popsala jako “dáma jedoucí na plný plyn“, která si po čtyřicítce dokončovala doktorát a zároveň pracovala na plný úvazek na prvním stupni základní školy a starala se o své dvě dospívající děti. Když jednou, plně zabrána do myšlenek na práci, přejížděla na kole univerzitní dvůr, nevšimla si auta, které přijíždělo zleva...

  více...

 • Poranění mozku a deprese

  Deprese jsou u osob po poranění mozku velice častou emoční reakcí na nastalou životní situaci.

  více...

 • Metody vyšetření mozku

  Lékař specializovaný na poruchy mozku, neurolog, má v současné době k dispozici široké spektrum metod, které mu mohou pomoci v odhalení a rozpoznání počínající mozkové choroby. Při co nejčasnější diagnóze je možná co nejúčinnější léčba. Přitom každá z vyšetřovacích metod je zaměřena na jiné problémy.

  více...


Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;