Jak provádět trénink kognitivních funkcí

CEREBRUM CEREBRUM vydalo český překlad knihy Jak provádět trénink kognitivních funkcí od autorů Kit Malia a Anne Brannagan.

Tato publikace do hloubky pokrývá teoretickou i praktickou část problematiky rehabilitace kognitivních funkcí po poškození mozku a jako jedna z mála v České republice tak poskytuje cenné rady všem, kteří se potřebují v této problematice zorientovat a nalézt příklady vhodných cvičení a postupů při jejich provádění s pacienty. Přestože je publikace poměrně obsáhlá, zůstává srozumitelná i širší zainteresované veřejnosti, a je proto vhodná nejen pro terapeuty, ale i pro pečující rodinné příslušníky.

Kit Malia a Anne Brannaganová, zkušení terapeuti a autoři, v této publikaci přehledným a srozumitelným způsobem seznamují čtenáře s teoretickým rámcem kognitivní rehabilitace, anglickým systémem komplexní péče o pacienty se získaným poškozením mozku a s dlouholetými praktickými zkušenostmi z tohoto oboru. Kniha obsahuje inspirativní popis vhodných technik a přístupů. Názornost výkladu umocňuje množství praktických příkladů z praxe autorů.

Brain Tree TrainingDěkujeme autorům knihy, Kitu Maliovi a Anne Brannaganové z organizace Brain Tree Training, kteří CEREBRU umožnili tuto publikaci přeložit a vydat v České republice bez nároku na jakýkoli honorář a zpřístupnili tím své znalosti a dlouholeté praktické zkušenosti také české veřejnosti.

Publikaci využijí jak kliničtí psychologové, ergoterapeuti a speciální pedagogové, tak i rodinní příslušníci pacientů a další zájemci o kognitivní trénink.

 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Logo projektu Inkluze po poranění mozkuPřenos dobré praxe a zkušeností v sociálním začleňování osob po poranění mozku, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Jak knihu získat?

Kniha Jak provádět trénink kognitivních funkcí od anglických autorů  Kita Malii a Anne Brannaganové, kterou CEREBRUM vydalo v září 2010 již bohužel není k dispozici.
Z důvodu obrovského zájmu byl náklad 700 kusů rozeslán zájemcům behěm necelých deseti měsíců. Velmi nás těší zájem, který kniha vyvolala a pokud se nám podaří zajistit prostředky na dotisk této publikace, rádi bychom ji vydali znovu v rozšířeném nákladu.

Máte-li o knihu Jak provádět trénink kognitivních funkcí zájem, napište nám prosím na e-mailovou adresu své jméno, adresu a Vaši profesi. V případě dotisku Vás budeme informovat a knihu prioritně zašleme.
Publikaci je možné zapůjčit v knihovně CEREBRA (nabízíme možnost prezenční i absenční výpůjčky).

O autorech

Kit MaliaKit Malia BED, MPhil, CPCRT je jediný certifikovaný terapeut ve Velké Británii působící v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Certifikaci získal u americké společnosti, která se věnuje tréninku kognitivních funkcí (Society for Cognitive Rehabilitation). Zároveň absolvoval postgraduální studium v oboru neuropsychologie.

Kit Malia původně vystudoval speciální pedagogiku. Po šestiletém učitelském působení strávil dvě desetiletí v jednom z největších britských rehabilitačních center, které se věnuje poškození mozku (The Defence Medical Rehabilitation Centre, Headley Court), kde působil na pozici terapeuta kognitivních funkcí osob se získaným neurologickým poškozením. V současné době pracuje jako projektový manažer zdejšího programu, který se zabývá lehkým traumatickým poškozením mozku (Traumatic Brain Injury Programme). V rámci tohoto projektu řídí multidisciplinární tým, jenž pracuje na speciálním programu, který Malia navrhl a vytvořil.

Publikoval odborná sdělení o kognitivním a psychosociálním tréninku a klinických standardech léčby poškození mozku. Je hlavním autorem knihy Brainwave-R (rozsáhlá sbírka kognitivních strategií a postupů užívaných během léčby poškození mozku). Kromě toho spolupracoval s Trevorem Powellem na knize o poškození mozku (The Brain Injury Workbook). Malia přednášel na různých konferencích v Kanadě, USA, Švédsku, Norsku, Dánsku, Finsku, Nizozemí, Belgii, Slovinsku, na Novém Zélandě a ve Velké Británii. Je čestným zahraničním členem institutu, který se věnuje komplexní neurologické disabilitě (Institute for Complex Neurodisability), a to pro obor tréninku kognitivních funkcí. Zároveň je i členem americké správní rady společnosti, která se zabývá tréninkem kognitivních funkcí (Society for Cognitive Rehabilitation), a předsedou její mezinárodní sekce (International Division for the SCR).

Anne BranaganAnne Brannagan OBE, DIPCOT, MSc. v roce 1988 úspěšně zakončila studium na London school a stala se ergoterapeutkou. Během následujících dvou let vystřídala různá místa na odděleních ortopedie. Poté se specializovala na neurorehabilitaci v centru, které v anglické vesnici Headley zřídilo Ministerstvo obrany Spojeného království Velké Británie (Defence Services Rehabilitation Centre Headley Court). V roce 1993 promovala s vyznamenáním na Kings College.

Anne Brannagan se věnuje následkům získaného poškození mozku, které se projevují v kognitivní a exekutivní oblasti. Společně s Kitem Maliou vede workshopy, v rámci kterých učí jak profesionály v oboru, tak i ty, kteří pečují o osoby s poškozením mozku. Kromě toho přednášela o kognici na konferencích ve Velké Británii, Švédsku, Norsku, Dánsku, Finsku, Nizozemí, Kanadě, na Novém Zélandě, ve Slovinsku a v USA. V současné době je členskou předsedkyní americké společnosti, která se věnuje tréninku kognitivních funkcí (Society for Cognitive Rehabilitation). Zároveň se podílela na organizaci konference o tréninku kognitivních funkcí, která se uskutečnila v Birminghamu v roce 1999.

Kromě toho je aktivní členkou kolegia sdružujícího specialisty na ergoterapii (College of Occupational Therapy Specialist Section Neurological Practice), kterému od září 2003 do roku 2006 předsedala. V rámci zmíněného kolegia v současné době působí ve specializované sekci fóra, které se věnuje neurologické praxi v oblasti poškození mozku (Specialist Section Neurological Practice Brain Injury Forum), a píše klinické příručky pro pacienty se získaným poškozením mozku. Anne Brannagan vyvinula řadu rehabilitačních aktivit, včetně praktického í hodnocení exekutivních funkcí (The Brannagan Executive Functions Assessment) po poškození mozku.

V současné době působí na Headley Courtu na pozici manažerky pro oblast komplexního traumatu (Complex Trauma Manager), v rámci které je zodpovědná za řízení multidisciplinárního týmu. V lednu 2010 obdržela za služby v oboru rehabilitace Řád britského impéria.


Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;