První pomoc

CEREBRUM

Tento text si neklade za cíl popsat ucelený a dokonalý obraz první pomoci jako ideální přednemocniční péče, ať už z hlediska laika, tak třeba záchranáře. Cílem je poskytnout několik málo bodů, jejichž následování může zachránit život – a naopak – jejichž ignorování vede zcela jistě ke smrti člověka.

  1. V případě, že se stanete svědky jakékoli situace vyžadující poskytnutí první pomoci, nepanikařte a nebojte se. Pokud nejste sami ohroženi, nebojte se zjistit, zda je někdo zraněn, nebo poskytnout první pomoc. Lidské tělo není z hlediska první pomoci nic než „chytrý stroj“. Přesto, že se Vám nemusí líbit pohled na krev, zamyslete se nad ní jen jako nad tekutinou, která umí přenášet kyslík k mozku, který tolik potřebujete. Zároveň, pokud někdo potřebuje Vaši pomoc, je vhodné si uvědomit, že ve stejné situaci se může ocitnout i někdo z Vašich blízkých a je jisté, že byste si nepřáli, aby mu nikdo pomoc neposkytl.
  2. První pomoc byste měli zahájit vždy, pokud člověk v bezvědomí nejeví známky jisté smrti (rozklad, zranění neslučitelná se životem) a pokud sami nejste poskytnutím pomoci nějak ohroženi.
  3. U člověka v bezvědomí, který nereaguje na oslovení, je potřeba neprodleně zjistit 2 základní věci – zda funguje OBĚH a zda DÝCHÁ. Tyto dvě věci jsou jediné, které mohou umožnit přežití, a zároveň jsou pro přežití do příjezdu záchranné služby jediné nezbytné. Pokud člověk dýchá – slyšíte to – tak mu vždy tepe i srdce a vše je v pořádku. Pokud člověk nedýchá, zjistěte, zda mu tepe srdce či zda je jeho puls na nějaké tepně hmatný. Puls lze nejlépe nahmatat na krční tepně.
  4. Pokud zjistíte nějakou poruchu oběhu nebo dechu, měli byste v této fázi zavolat záchrannou službu. Pamatujte však, že by to mělo být rychle. Neurony v mozku, jak bylo zmíněno výše, jsou schopny přežít bez kyslíku za běžných teplot pouhých 5 minut!
  5. Člověk nedýchá, a má puls – to je případ, kdy se člověk například dusí (včelí píchnutí, cizí těleso v dýchacích cestách), pak je třeba nějakým způsobem dýchání umožnit. Pokuste se o dýchání z plic do plic. Jemně zakloňte postiženému hlavu a pokuste se dýchat. Záklonem hlavy by měl odpor kladený vašemu dechu polevit a měl by se zdvihat hrudník (nos by měl být ucpán). Takto dýchejte, dokud se u postiženého nedostaví dýchání spontánní. Frekvence není tak důležitá (měla by být přibližně 15 za minutu), důležité je, aby pohyby hrudníku byly vidět. V případě, že dýchání z plic do plic nejde, nebo je člověk ještě při vědomí a máte podezření na cizí těleso v dýchacích cestách, je třeba se pokusit uvolnit dýchací cesty, například pěti údery mezi lopatky nebo tzv. Heimlichovým hmatem, tj. postavíte se zezadu k postiženému a spojíte své ruce na spodní hranici jeho hrudníku a několika prudkými stahy stlačujete hrudník. V případě, že jde například o otok jazyka u dítěte po včelím bodnutí, je vhodné mu doporučit třeba ať líže zmrzlinu (zmírní otok) či ať si tlačí prstem na kořen jazyka tak, aby mohlo dýchat. Tzv. koniotomie, tj. protětí vazu pod chrupavkou štítnou, je skutečně až poslední možnost.
  6. Není puls. Nejčastější příčinou u dospělých je „nějaká porucha“ srdce. Proto vždy zahajujeme rovnou srdeční masáž = 30 stlačení hrudníku prokládaných vždy dvěma vdechy.
  7. Resuscitaci ukončujeme: při převzetí resuscitace záchranou službou, při Vašem totálním vyčerpání nebo v případě obnovy oběhu a dýchání spontánního.

Poznámky:

  • v případě podezření na srdeční infarkt, i přesto, že není nutné poskytovat první pomoc, je nezbytné co nejdříve vyhledat lékaře, protože je včasným zásahem možné zabránit poškození srdce s možností následné smrti
  • v případě vzniku podivných příznaků svědčících o mozkové mrtvici (náhlá nemožnost pohybovat nějakou končetinou, polovinou tváře, neschopnost mluvit, náhlá ztráta vědomí,..) je nutné velice rychle tento stav řešit (do 3.hodin), protože poté mohou být už následky trvalé.

Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;