Jak časté je poranění mozku?

CEREBRUM

K poranění mozku většinou dojde náhle a bez sebemenšího varování v situacích, ve kterých se může ocitnout prakticky každý člověk. Počet lidí, kteří jsou každoročně přijati do nemocnice s úrazem mozku, se pohybuje kolem 36 000. Mezi nejohroženější věkové skupiny patří mladí muži mezi 15 a 29 rokem života (nejčastěji v dopravních nehodách nebo při rizikových sportech) a lidé, kteří překročili věkovou hranici 65 let, u kterých dochází často k pádům. U mužů existuje dvakrát až třikrát větší pravděpodobnost, že utrpí tento typ poranění.

Zhruba 85% lidí po poranění mozku utrpí tzv. lehké poranění mozku, kdy doba ztráty vědomí nepřekročí 15 minut. Do této skupiny řadíme i případy otřesu mozku, kdy pacient prožívá jen momentální závrať nebo dezorientaci.

Většina lidí po lehkém poranění mozku se vrátí domů z nemocnice s několika odřeninami a do třech až šesti měsíců dosáhne úplného uzdravení. Asi u 10 % lidí je diagnostikováno středně těžké poranění mozku, kdy doba ztráty vědomí trvá minimálně 15 minut a maximálně 6 hodin a 5% osob utrpí těžké poranění mozku, kdy ztratí vědomí na dobu delší než 6 hodin. Tyto osoby se potýkají s dlouhodobými komplexními důsledky poranění, které mají vliv na jejich osobnost, vztahy, myšlení, pohyblivost a komunikaci, v důsledku čehož pak mohou mít problémy vést nezávislý život. S pomocí zdravotní péče, rehabilitace a okolí se tito lidé a jejich rodiny vyrovnávají se závažnými změnami v osobním i rodinném životě.


Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;