Poranění mozku

Lidé často zaměňují termín „úraz mozku“ s termínem „úraz hlavy“. Ne každé poranění hlavy však znamená, že dotyčná osoba utrpěla úraz mozku. Kůže na lebce může sice krvácet, ale abychom mohli hovořit o poranění mozku, musí dojít ke skutečnému poškození nebo útlaku mozkové tkáně, které může mít mnoho příčin.

Mezi nejčastější příčiny poranění mozku patří úder do hlavy a následné posttraumatické poškození nervových buněk. V takovém případě pak dojde buď k jejich lokálnímu poškození, nebo k difuznímu poškození nervových buněk, k subdurálnímu krvácení, otoku mozku, krvácení do mozku nebo do mozkových plen.

 • CEREBRUM

  První pomoc

  Tento text si neklade za cíl popsat ucelený a dokonalý obraz první pomoci jako ideální přednemocniční péče, ať už z hlediska laika, tak třeba záchranáře. Cílem je poskytnout několika málo bodů, jejichž následování může zachránit život – a naopak – jejichž ignorování vede zcela jistě ke smrti člověka.

  více...

 • CEREBRUM

  Typy poranění mozku

  Více informací o poranění mozku a jeho klasifikaci.

  více...

 • CEREBRUM

  Jak časté je poranění mozku?

  K poranění mozku většinou dojde náhle a bez sebemenšího varování v situacích, ve kterých se může ocitnout prakticky každý člověk.

  více...

 • CEREBRUM

  Bezvědomí a závažnost poranění mozku

  Definovat pojem „kóma“, neboli bezvědomí, není snadné. Obecně se tímto výrazem označuje ztráta vědomí a stav, v němž pacient nereaguje na žádné podněty, nebo jsou jeho reakce pouze reflexivní. Mezi pacientem a okolím neprobíhá žádná smysluplná interakce. U člověka po poranění mozku je tento stav ukazatelem určitého stupně poškození mozku.

  více...


Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;