Neglect syndrom

Neurologický problém, kdy část mozku, jež zpracovává informace, nefunguje zcela správně a opomíjí jejich část přijmout a analyzovat, se nazývá hemianopie neboli neglect syndrom (syndrom opomíjení). Postižená osoba ignoruje podněty přicházející z poloviny životního prostoru, který je zpravidla protilehlý vůči místu poškození mozku; na podněty osoba nereaguje a nepřizpůsobuje jim své chování. Poruchu můžeme pozorovat u řady pacientů zejména po cévních mozkových příhodách, ale i při zánětlivých, nádorových či traumatických poškozeních mozku.

Neglect syndrom se rozděluje na motorický a senzorický, ten pak na zrakový, sluchový nebo taktilní. Osoba trpící nejčastějším zrakovým syndromem opomíjení nevnímá např. při čtení levou část listu a řádky začíná číst odprostřed. Při hygieně dojde např. k oholení pouze jedné poloviny obličeje apod.

Terapie zrakového syndromu opomíjení by měla vést k reedukaci zrakových funkcí. Možné formy terapie jsou:
•    restituce – přímý trénink zrakových funkcí (např. zlepšování očních pohybů, fixace pohledu, …),
•    kompenzace – zlepšování dalších funkcí, nejen té postižené,
•    substituce – náhrada postižené funkce, optické pomůcky, změny, úpravy v bezprostředním okolí, otáčení hlavy ke ztracenému zornému poli atd.

Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;