Následky a rehabilitace

Zde se můžete dočíst o možných následcích poranění mozku z hlediska různých mozkových funkcí a také o tom jak tyto následky řešit a rehabilitovat.

Vyberte si z nabídky mozkových funkcí:

  • Kognitivní funkce

  • Kognitivní funkce jsou všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí. Patří sem paměť, koncentrace, pozornost, rychlost myšlení a porozumění informacím. Dále sem zahrnujeme vyšší kognitivní tzv. exekutivní funkce – schopnost řešit problémy, plánovat, organizovat, náhled a úsudek. Jednotlivé kognitivní funkce jsou umístěny v různých částech mozku, a tak poranění mozku může poškodit všechny nebo jen některé z nich.

  • Fyzické a smyslové funkce

  • Většina těch, kteří utrpěli poranění mozku se po fyzické stránce dobře zotaví. To může znamenat, že není vždy na první pohled zjevné, že dotyčný poranění utrpěl. Některé z následujících problémů mohou významně ovlivňovat jeho každodenní život, a přitom okolí si jich často nemusí ani všimnout.
  • Emoce a chování

  • Emoce jsou psychologické procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti. Emoce jsou evolučně starší než rozumové jednání, a proto jsou jejich projevy silnější a obtížněji ovlivnitelné. Cit je poněkud užší pojem, kterým se označuje konkrétní pocitový zážitek.
  • Řeč a komunikace

  • Jakýkoliv patologický proces, který proběhne v mozku člověka, může vyvolat poruchu řeči (a to i tehdy, nejsou-li zasažena přímo centra řeči). V takovém případě je člověk postižen opravdu „jako člověk“ – je zasažena specificky lidská schopnost, kterou se také člověk jako druh odlišuje od ostatních živočichů. Cílem rehabilitace řeči je naučit komunikovat dospělého člověka, který tuto dříve plně rozvinutou a běžně používanou schopnost vlivem chorobného procesu ztratil. Člověk s poruchou komunikačních schopností není mentálně postižený jen proto, že nemůže mluvit. Člověk, který je omezený v komunikaci s druhými lidmi, těžce trpí. Trpí společenskou izolovaností daleko více než samotnými nezdary v komunikaci.

Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;