Mozek na buněčné úrovni

  • Synapse a přenos signálu

    Neurony navzájem komunikují prostřednictvím elektrických signálů, vzruchů. Synapse je místem, kde dochází ke kontaktu dvou nervových buněk a kde může za určitých okolností dojít k přenosu vzruchu z jednoho neuronu na druhý.

    více...

  • Neurony a gliové buňky

    Mozek a obecně nervová tkáň je na mikroskopické úrovni tvořena, stejně jako jiné živé tkáně, buňkami. Těchto buněk je více druhů a mají různé funkce.

    více...


Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;