Korové funkční oblasti

Korbinian Brodmann, německý neurolog, si již na přelomu 19. a 20. století všiml, že kůra není po mikroskopické stránce všude stejná. Nejmladší kůra se skládá z šesti vrstev, ale ne v každé části mozku jsou vrstvy vyjádřeny stejně. Podle těchto odlišností Brodmann roku 1909 publikoval práci, v níž odlišuje 52 typů struktur. Zde se zmíníme jen o několika nejdůležitějších funkčně anatomických oblastech.

Kůra je stranově převrácená vůči tělu

Jak víme, koncový mozek má dvě hemisféry. Všechny dráhy, které do mozku vedou se musí v určité úrovni, buď míchy anebo kmene převrátit, aby komunikovala se správnou hemisférou. Čili pravou hemisférou cítíme a hýbeme levou polovinou těla a naopak. Pravou hemisférou vidíme levé zorné pole. Praváci, protože upřednostňují pro některé činnosti pravou ruku před levou, mají levou hemisféru tzv. dominantní. To se může na mikroskopické úrovni prokázat hustší sítí nervových vláken v této oblasti kůry. Je prokázáno, že hemisféry nejsou používány symetricky. Pravá hemisféra je používána hlavně v souvislosti s pocitovým a fantazijním uvažováním, zatímco hemisféra levá zase s logickým a analytickým uvažováním. Je prokázáno, že některá centra jsou umístěna jen v jedné hemisféře. Takovým centrem je řečová oblast (Brockova) a oblast vnímání řeči (Wernickeho). Obě tato centra mohou být jak v dominantní tak v nedominantní hemisféře, ale z 80-90% jsou v hemisféře levé. (To znamená, že spojitost lokalizace řečových center s pravorukostí, či levorukostí není.)


Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;