Funkce mozku

 • Korové funkční oblasti

  Korbinian Brodmann, německý neurolog, si již na přelomu 19. a 20. století všiml, že kůra není po mikroskopické stránce všude stejná. Tak jak jsme uvedli v anatomickém oddíle, nejmladší kůra se skládá z šesti vrstev, ale ne v každé části mozku jsou vrstvy vyjádřeny stejně. Podle těchto odlišností Brodmann roku 1909 publikoval práci, v níž odlišuje 52 typů struktur. My se zmíníme jen o několika nejdůležitějších funkčně anatomických oblastech.

  více...

 • Podkorové funkční oblasti

  Limbický systém, někdy označovaný jako samostatný mozkový lalok, je fakticky skupina několika jednotlivých podkorových nervových struktur, mezi něž spadá i amygdala a hippokampus. Limbický systém zjednodušeně řečeno spojuje dohromady emoce, vegetativní funkce a funkce paměťové.

  více...

 • Vegetativní funkční oblasti

  Hypothalamus funguje jako nejvyšší kontrolního centrum vegetativního nervového systému.

  více...

 • Hormonální řízení

  Hormony jsou látky, které jsou vytvářeny žlázami s vnitřní sekrecí. Jsou to látky různé chemické povahy a různého mechanismu působení. Představují možnost, jak na dálku prostřednictvím krevního řečiště ovlivňovat cílové tkáně, a tím udržovat prostředí lidského těla v určité harmonii, homeostáze.

  více...


Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;