Mozkové obaly

Mozek v lebce jen tak neleží, je obalen a plave

Mezi povrchem hlavy a mozkem samotným se nachází několik tkání – kůže, svaly, kost a mozkové obaly, ty se nazývají též meningy. Mozkové obaly se nacházejí mezi kostí a mozkem. Nejvíce na povrchu je dura mater neboli tvrdá plena mozková. Má 2 listy. Zevní list naléhá na okostici (periost) lebky. Hlouběji se nachází arachnoidea neboli pavučnice. Přímo na mozek naléhá tzv. pia mater neboli omozečnice. Ta přesně kopíruje všechny záhyby mozku. Význam mozkových obalů neboli plen je hlavně v mechanické ochraně. Mezi vrstvou pavučnice a omozečnice se nachází mozkomíšní mok, ve kterém mozek jaksi plave, a je tím mechanicky chráněn proti otlaku vlastní vahou nebo před nárazy při chůzi atp.

Ve vrstvě nad durou mater se nacházejí tepny, u nichž při poranění hlavy hrozí nebezpečí, že dojde k jejich poškození a krvácení, které se pak jmenuje epidurální a ohrožuje člověka takto postiženého útlakem mozku v lebce tzv. sekundárním poškozením mozku. Epidurální krvácení se nejčastěji projevuje následovně: Po úraze je krátké bezvědomí obvykle kratší než 1 minuta, s odstupem obvykle v řádu několika desítek minut člověk postupně upadne zpět do bezvědomí. Jedná se o život ohrožující stav s nutností rychlé operace. Dále při traumatu hlavy může dojít k tzv. subdurálnímu krvácení. Zde se jedná nejčastěji o krvácení žilní, a to do oblasti mezi vnitřní list dury mater a arachnoideu. Nakonec může dojít z různých příčin, často neúrazových, ke krvácení do subarachnoidálního prostoru, kde se normálně nachází likvor neboli mozkomíšní mok.

Meningy obalují i míchu. Jejich struktura je velmi podobná struktuře na mozku. Stejně tak je i durální vak (vak tvrdé pleny, v němž se mícha nachází) vystlán pavučnicí, obsahuje mozkomíšní mok, ve kterém mícha „plave“.


Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;