Anatomie mozku

Mozek je uložen v lebce, která je mechanickou ochranou mozku. Mozek je dále obalen vrstvami mozkových obalů. Tyto obaly kryjí také míchu v páteřním kanále (viz také článek o mozkových obalech). Mícha z lebky vystupuje velkým otvorem v lební spodině a záhy vstupuje do páteřního kanálu.

V článku Centrální nervová soustava je popsáno, z jakých částí se centrální nervový systém skládá - tedy z míchy, prodloužené míchy, mostu, mozečku, středního mozku, mezimozku a mozku koncového.

Pokračujte kliknutím na článek o zvolené části:

 • Krevní zásobení

  Tak jako v případě každého jiného orgánu, je i k mozku krev přiváděna tepnami a odváděna žilami.

  více...

 • Mozkové obaly

  Mezi povrchem hlavy a mozkem samotným se nachází několik tkání – kůže, svaly, kost a mozkové obaly, ty se nazývají též meningy.

  více...

 • Mozkový kmen, mozeček, mezimozek

  Více o anatomii nižších pater nervového systému - mozkovém kmeni, mozečku a mezimozku.

  více...

 • Koncový mozek

  Koncový mozek je u člověka nejvíce rozvinut ze všech savců a právě v této oblasti se nachází tzv. vyšší nervová činnost, tedy právě ta část nervové činnosti, kterou činíme vůlí.

  více...


Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;