Fakta o mozku

Mozek je nejsložitějším orgánem lidského těla a vlastně vůbec nejsložitější věcí, kterou lidstvo zná.

Jeho hlavním úkolem je zpracovávání a ukládání informací z našich smyslů a řízení správné odpovědi těla na přicházející podněty. Díky mozku dokážeme dělat tak různorodé činnosti jako například chytit letící míč, zapamatovat si jména svých kamarádů, hrát na hudební nástroj nebo vyřešit matematickou úlohu.

V této části se můžete dočíst více informací o tom, jak mozek vypadá, z jakých částí je složen a jak funguje.

 • Nervová soustava

  Nervový systém lze brát jako funkční celek a tedy svým způsobem jako orgán, který má za úkol nějakým způsobem zprostředkovávat a koordinovat informace mezi různými oblastmi lidského těla, a tím mezi nimi umožnit komunikaci a samotné řízení organismu.
 • Anatomie mozku

  Mozek je uložen v lebce, která je mechanickou ochranou mozku. Mozek je dále obalen vrstvami mozkových obalů. Tyto obaly kryjí také míchu v páteřním kanále. Mícha z lebky vystupuje velkým otvorem v lební spodině a záhy vstupuje do páteřního kanálu.


 • Funkce mozku

  Mozek je z funkčního hlediska velmi komplikovaný orgán. Základem dnešní moderní neurobiologie je představa, že se dá mozek rozdělit na poměrně velké množství struktur, z nichž každá má poněkud odlišnou funkci. Dohromady však různé části mozku jistým způsobem ovládají téměř veškeré dění v těle. Nachází se v něm například centra tak základních funkcí, jako je trávení, dýchání a srdeční tep (vše v prodloužené míše). V hypothalamu se zase nachází ústředí autonomní nervové a také hormonální soustavy. Významným producentem hormonů je zejména hypofýza, který reguluje i např. růst těla nebo vývoj pohlavních znaků. Mozek má dále stěžejní roli v ovládání pohybu. Mozeček např. reguluje razantnost pohybu a umožňuje učení některých pohybových reflexů, ve středním mozku je centrum určitých očních pohybů, některé pohyby vyžadují i činnost bazálních ganglií, nicméně většina volních pohybů je řízena |mozkovou kůrou. Smysly jsou vyhodnocovány na různých místech, záleží to zejména na studovaném druhu (např. savci mají většinu smyslových ústředí v mozkové kůře).
 • Výživa mozku

  Mozek, stejně jako jiné tkáně v těle, potřebuje pro svou činnost kyslík a živiny. Různé tkáně mají však různé nároky na množství kyslíku, na množství živin, ale také na typ živin. Mozek díky své pracovitosti zcela jistě patří mezi ty velmi energeticky náročné tkáně.
 • Mozek na buněčné úrovni

  Mozek a obecně nervová tkáň je na mikroskopické úrovni tvořena, stejně jako jiné živé tkáně, buňkami. Těchto buněk je více druhů a mají různé funkce. Jejich velikost se pohybuje v rozmezí od několika málo až po 100 mikrometrů, tedy tisícin milimetru. Proto si představte hustotu, s jakou se buňky v nervové tkáni nacházejí, když mozek váží přibližně 1,5 kilogramu. Tuto skupinu buněk dělíme dle funkce na 2 velké skupiny, neurony a gliové buňky. Neurony navzájem komunikují prostřednictvím elektrických signálů, vzruchů. Synapse je místem, kde dochází ke kontaktu dvou nervových buněk a kde může za určitých okolností dojít k přenosu vzruchu z jednoho neuronu na druhý.

Loga garantů
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;